ABU start met de "privacy challenge" via de continuous learnint app

Privacy-app voor medewerkers van de leden van de ABU

Om te helpen de AVG goed toe te passen in het dagelijks werkproces, heeft de ABU een privacy-app voor zijn leden ontwikkeld, bedoeld voor intercedenten en back-officemedewerkers. Deze app toetst de kennis op het gebied van privacy door korte meerkeuzevragen te stellen over AVG-kwesties die in de uitzendbranche aan de orde van de dag zijn. Een zogeheten challenge, die vanaf elk device te volgen is. De app stuurt vier keer per week een vraag gedurende een periode van tien weken. Uiteraard bevat de app ook een toelichting waarom een vraag juist of onjuist is beantwoord.

Wat zijn de voordelen van de ABU-privacy-app?
• Het belang van zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens opnieuw onder de aandacht brengen binnen uw organisatie.
• Uw medewerkers zijn op een laagdrempelige manier bezig met de AVG, zonder dat het veel tijd kost.
• De bewustwording en kennis over privacy onder uw medewerkers neemt toe.

Author: Aad Lievaart

Written on: Thursday 16 May 2019

Last edited: Thursday 16 May 2019