Continuous
Learning

Het nieuwe leren vraagt meer dan het ontwikkelen van alleen maar een training, een klassikaal lesprogramma of een e-learning module. Belangrijk is om te bepalen welke “interventies” er onderweg in een leertraject nodig zijn om in te zetten (leren 3.0).

Lees verder

Onze cases

Het implementeren van een leertraject doen wij specifiek voor onze klanten.

Bekijk onze cases

Het mobiele leerplatform

Regelmatige leerprikkels

Iedere deelnemer krijgt op basis van een vooraf gedefinieerde frequentie, bijvoorbeeld twee keer per week, een aantal leerprikkels in de vorm van een casussen of vragen toegestuurd op de mobile device (mobiele telefoon of tablet) die passen binnen het door de organisatie opgestelde curriculum of aansluiten bij de kwaliteitseisen van een (her)certificering of accreditering.

Probeer het uit

De Continuous learning app functioneert op iOS-, Android- en Windows-platform voor zowel smartphones, tablets als PC.

Beschikbaar op: iOS | Android

Download de app Lees alles over de app

Ons mobiele platform uitgelegd

Bekijk onze animatie waarin duidelijk wordt wat de meerwaarde kan zijn van Continuous Learning in het algemeen en de Continuous Learning app in het bijzonder.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op!

De voordelen

Het leren en toetsen is verspreid over het hele jaar
Het leerrendement ligt hoger
Een meer dynamische manier van leren en toetsen voor medewerkers
De actualiteit is gewaarborgd
Het is efficiënter voor de medewerker en dus ook voor de organisatie
Het is kosteneffectiever
Het gebruik is op verschillende niveaus in te richten
De look and feel is voor elke organisatie aan te passen

Onze klanten

Het mobiele leerplatform leent zich niet alleen voor het continue leren. De toepasbaarheid heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Inmiddels wordt de continuous learning app ook voor marketingdoeleinden ingezet, als aanvullende tool in de voorbereiding van grote congressen maar ook als challenge tijdens langdurige trajecten over gedragsverandering. Door de multifunctionele inzetbaarheid is deze app in elke organisatie van toegevoegde waarde als het gaat om het borgen van kennis en of kunde.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op!