Mobiele app met intuitief beheersysteem

Op ieder moment, op elke locatie leren of toetsen. Gemakkelijk te beheren met een intuitieve backend.

Lees verder

Het mobiele leerplatform

Regelmatige leerprikkels

Iedere deelnemer krijgt op basis van een vooraf gedefinieerde frequentie, bijvoorbeeld twee keer per week, een aantal leerprikkels in de vorm van een casussen of vragen toegestuurd op de mobile device (mobiele telefoon of tablet) die passen binnen het door de organisatie opgestelde curriculum of aansluiten bij de kwaliteitseisen van een (her)certificering of accreditering.

Probeer het uit

De Continuous learning app functioneert op iOS-, Android- en Windows-platform voor zowel smartphones, tablets als PC.

Beschikbaar op: iOS | Android

Download de app

Ons mobiele platform uitgelegd

Bekijk onze animatie waarin duidelijk wordt wat de meerwaarde kan zijn van Continuous Learning in het algemeen en de Continuous Learning app in het bijzonder.

De voordelen

Het leren en toetsen is verspreid over het hele jaar
Het leerrendement ligt hoger
Een meer dynamische manier van leren en toetsen voor medewerkers
De actualiteit is gewaarborgd
Het is efficiënter voor de medewerker en dus ook voor de organisatie
Het is kosteneffectiever
Het gebruik is op verschillende niveaus in te richten
De look and feel is voor elke organisatie aan te passen

Klaar voor het nieuwe leren

Dynamisch leren

Traditioneel leren, e-learning en dynamisch leren komen bij elkaar in "het nieuwe leren".

Flexibel

De content is voor iedere gebruiker in te stellen. Het versturen van de leerprikkels, het aantal te behalen punten, de beschikbare tijd voor het beantwoorden maar bovenal de content zelf: alles kan per organisatie ingericht worden.

Gamification

Nieuwe toepassingen zoals mobile learning en (serious) gaming dragen bij aan het individueel en flexibel inrichten van leertrajecten.

Variatie

Daarnaast verandert ook de leervraag van de nieuwe generatie(s). De continuous learning app is hèt instrument om hier vorm en inhoud aan te geven.

Uitgebreid beheersysteem

De app beschikt over een beheersysteem waarin de mogelijkheid geboden wordt de voortgang van medewerkers te volgen, databanken te beheren en waar nodig actualiteit aan vragen of opdrachten toe te voegen.

Onze cases

Het implementeren van een leertraject doen wij specifiek voor onze klanten.

Bekijk onze cases

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op!